ร่าเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน (TG)
Code : FWTFUK01_GLH

28 ธ.ค.59 - 02 ม.ค.60

ราคา 59,900.- บาท

WOW OSAKA-TOKYO 5 วัน (BR)
Code : FWTJP01_VTG

21 - 25 ต.ค.59
17 - 21 พ.ย.59

ราคา เริ่มต้น 37,900.- บาท

HOKKAIDO 5 DAYS (CX)
Code : FWTHOK01_GLH

05 - 09 พ.ย.59

ราคา 35,900.- บาท

ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน (HX)
Code : FWTHK01_SS

15 - 17 / 29 - 31 ก.ค.59
26 - 28 ส.ค.59

ราคา เริ่มต้น 17,888.- บาท

ไต้หวัน 4 วัน (CI)
Code : FWTTW01_FT

15 - 18 ก.ค.59

ราคา 28,900.- บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน (TG)
Code : FWTNZ01_GLH

07 - 12 / 14 - 19 มิ.ย.59
23 - 28 / 30 ส.ค. - 04 ก.ย.59

ราคา 49,900.- บาท

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
Code : FWTUS01_JF

22 - 30 ต.ค.59

ราคา 109,990.-บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เขา TITLIS ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
Code : FWTEU01_DS

11 - 20 / 18 - 27 ส.ค.59
01 - 10 / 08 - 17 ก.ย.59

ราคา เริ่มต้น 99,900.- บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เขา Jung Frau ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
Code : FWTEU02_DS

11 - 20 / 18 - 27 ส.ค.59
15 - 24 / 22 ก.ย. - 01 ต.ค.59

ราคา 109,000.- บาท