ร่าเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน (TG)
Code : FWTFUK01_GLH

28 ธ.ค.59 - 02 ม.ค.60

ราคา 59,900.- บาท

WOW OSAKA-TOKYO 5 วัน (BR)
Code : FWTJP01_VTG

21 - 25 ต.ค.59
17 - 21 พ.ย.59

ราคา เริ่มต้น 37,900.- บาท

HOKKAIDO 5 DAYS (CX)
Code : FWTHOK01_GLH

05 - 09 พ.ย.59

ราคา 35,900.- บาท

ฮ่องกง เซินเจิ้น จู่ไห่ 3 วัน (CX)
Code : FWTHK01_SS

16 - 18 ต.ค.59
04 - 06 / 11 - 13 / 23 - 25 ธ.ค.59

ราคา เริ่มต้น 10,999.- บาท

ไต้หวัน 4 วัน (CI)
Code : FWTTW01_FT

21 - 24 ต.ค.59

ราคา 38,200.- บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน (TG)
Code : FWTNZ01_GLH

18 - 23 / 25 - 30 ต.ค.59
08 - 13 / 15 - 20 / 22 - 27 พ.ย.59

ราคา 59,900.- บาท

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
Code : FWTUS01_JF

22 - 30 ต.ค.59

ราคา 109,990.-บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เขา TITLIS ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
Code : FWTEU01_DS

11 - 20 / 18 - 27 ส.ค.59
01 - 10 / 08 - 17 ก.ย.59

ราคา เริ่มต้น 99,900.- บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เขา Jung Frau ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
Code : FWTEU02_DS

11 - 20 / 18 - 27 ส.ค.59
15 - 24 / 22 ก.ย. - 01 ต.ค.59

ราคา 109,000.- บาท